Hướng dẫn tắt Windows Defender (nếu cần)

Bạn đang sử dụng Windows gì?

Windows 7

– Bước 1: Chuột trái vào nút Start và nhập vào như hình

– Bước 2: Chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn như hình
– Bước 5: Bỏ chọn Automatically scan my computer

– Bước 6: Bỏ chọn Use this program
– Bước 7: Bấm Save để hoàn tất

.

Windows 8.1

– Bước 1: Chuột trái vào nút Start

– Bước 2: Nhập vào như hình và chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Bỏ chọn Turn on real-time protection

– Bước 5: Bỏ chọn Turn on this app

– Bước 6: Bấm Save để hoàn tất

.

Windows 10

– Bước 1: Chuột trái vào nút Start và gõ Defender

– Bước 2: chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn như hình

– Bước 5: Chọn Off toàn bộ và bấm Dismiss (nếu có, và chọn Yes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.