Hướng dẫn tắt Windows Defender (nếu cần)

Bạn đang sử dụng Windows gì?

Windows 7


– Bước 1: Chuột trái vào nút Start và nhập vào như hình

– Bước 2: Chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn như hình
– Bước 5: Bỏ chọn Automatically scan my computer

– Bước 6: Bỏ chọn Use this program
– Bước 7: Bấm Save để hoàn tất

.

Windows 8.1


– Bước 1: Chuột trái vào nút Start

– Bước 2: Nhập vào như hình và chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Bỏ chọn Turn on real-time protection

– Bước 5: Bỏ chọn Turn on this app

– Bước 6: Bấm Save để hoàn tất

.

Windows 10


– Bước 1: Chuột trái vào nút Start và gõ Defender

– Bước 2: chọn Windows Defender

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn như hình

– Bước 5: Chọn Off toàn bộ và bấm Dismiss (nếu có, và chọn Yes)

Hướng dẫn chỉnh độ phân giải màn hình máy tính

Bạn đang sử dụng Windows gì?

Windows 7


– Bước 1: Chuột phải vào màn hình windows và chọn như hình

– Bước 2: Đảm bảo độ phân giải hiện tại lớn hơn 1067 x 600

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn 100% (default) và nhấn Apply
– Bước 5: Chọn Log off now để hoàn tất

Windows 8.1


– Bước 1: Chuột phải vào màn hình windows và chọn như hình

– Bước 2: Đảm bảo độ phân giải hiện tại lớn hơn 1067 x 600

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn 100% (default) và nhấn Apply
– Bước 5: Chọn Sign out now để hoàn tất

Windows 10


– Bước 1: Chuột phải vào màn hình windows và chọn như hình

– Bước 2: Đảm bảo độ phân giải lớn hơn 1067 x 600

– Bước 3: Chọn 100% như hình

– Bước 4: Khởi động lại máy tính để hoàn tất

Hướng dẫn đăng ký dùng thử

A. Bước 1: Truy cập http://autovpro.com và chọn auto cần sử dụng

B. Bước 2: Kéo xuống phần Tải phần mềm 
Tải và lần lượt cài từng ứng dụng:
  + DotNet
  + .NET Core
  + C++ Redistributable 
– Lưu ý: trong quá trình cài, nếu gặp bất kỳ lỗi gì thì bỏ qua và tiếp tục cài ứng dụng tiếp theo

C. Bước 3: Tải và cài giả lập Nox
– Lưu ý: nếu cài không đúng bản giả lập tương ứng với auto thì auto sẽ không thể khởi động auto lên được (như ví dụ trong hình là Nox 7.0.0.8)

D. Bước 4: Tải ứng dụng Auto và giải nén ra màn hình máy tính
– Lưu ý: 
  + Có thể tải Link 1 hoặc Link 2 đều được
  + Nếu máy tính chưa cài WinRar thì nên tải Link 2
  + Nếu không biết WinRar là gì thì cũng nên tải Link 2
– Sau khi tải xong, chạy lên và nhập pass giải nén 123456 và giải nén ra màn hình máy tính

E. Bước 5: Vào thư mục auto đã giải nén (nếu làm theo hướng dẫn thì nó sẽ nằm ngoài màn hình máy tính của bạn)
Chuột phải vào tập tin DFF và chọn Run as administrator
– Chọn Yes nếu có cửa sổ bất kỳ hiện lên 

F. Bước 6: Khởi động auto, nhập email của bạn và bấm đăng ký dùng thử

G. Bước 7: Làm đến đây và hiện thông báo như hình là bạn đã hoàn tất, việc còn lại là thông báo admin thông qua messenger hoặc telegram và chờ được duyệt thôi nhé
– Lưu ý:
  + Thông tin liên lạc bạn có thể tìm thấy ở mục Hỗ trợ trong trang sản phẩm auto
  + Các trường hợp có đăng ký nhưng không thông báo cho ad sẽ không được duyệt dùng thử nhé